top of page

RECONMATIC at ArchiDays 2024 conference

Our RECONMATIC team members from CTU in Prague, Slávek Zbirovský, PhD student from the Faculty of Civil Engineering, and Dr. Jan Trejbal accepted an invitation from CEGRA – Centre for Support of Computer Graphics in Czechia to participate in the ArchiDAYs 2024 conference in Jihlava, Czech Republic. The conference's main topic was the most recent developments in BIM modelling for both newly built and already-passed buildings. Attendees at this event included BIM software distributors, software developers, and representatives from major national design offices who shared their methods for designing in a BIM context.

Under Assoc. Prof. Václav Nežerka's guidance, Slávek Zbirovský presented his methodology for researching and developing Scan-to-BIM processes and automating them. He discussed the difficulties and dangers involved in automating the conversion of point clouds into digital models, as well as the streamlined presumptions required for the accurate segmentation and categorization of point clouds, in his talk.


The participants in the event had the opportunity to become more familiar with the development of the RECONMATIC project, which identifies and converts point clouds to IFC formats for fundamental construction elements (walls, ceiling slabs, and wall apertures).


The conference fostered collaboration between experts from CTU Prague's Faculty of Civil Engineering, BIM software makers and users. CEGRA is a long-term supporter of faculty research, offering ArchiCAD free licenses and substantial assistance.


This article was written by our partner, CTU in Prague. Stay tuned to our social media and news section at reconmatic.eu for the latest updates and subscribe to our newsletter to receive our news directly in your mailbox


Social media:


X (Twitter) - @reconmatic

LinkedIn - @RECONMATIC


Stay tuned for more news related to RECONMATIC in the upcoming period.


 
Czech

Ing. Slávek Zbirovský, doktorand z Fakulty stavební ČVUT v Praze v doprovodu svého kolegy Ing. Jana Trejbala, Ph.D. přijal pozvání společnosti Centra pro podporu počítačové grafiky ČR se zúčastnit konference ArchiDAYs 2024 v Jihlavě, na které jsou prezentovány aktuální poznatky z oblasti BIM modelování budov. Na konferenci vystoupili softwaroví vývojáři, distributoři BIM SW a zástupci velkých projekčních kanceláří, kteří prezentovali svůj přístup při projektování v BIM prostředí. Slávek Zbirovský představil postup v oblasti výzkumu Scan-to-BIM procesu a jeho automatizaci, na kterém v rámci projektu RECONMATIC pracuje pod vedením Doc. Ing. Václava Nežerky, Ph.D. Ve svém příspěvku popsal výzvy spojené s automatickým převodem mračna bodů do digitálního modelu, překážky a rizika automatizace, zjednodušující podmínky pro úspěšnou segmentaci a klasifikaci mračna bodů. Ostatním účastníkům konference prezentoval nástroje pro rozpoznávání a převod bodů do IFC formátů základních konstrukčních prvků (stěny, stropy, stavební otvory). Tato konference podpořila vzájemnou spolupráci mezi experty z Fakulty stavební ČVUT a uživateli a vývojáři BIM softwarů. Společnost CEGRA dlouhodobě podporuje výzkum na fakultě a poskytuje podporu a bezplatné licence programu ArchiCAD.

25 views

Comentários


bottom of page